TƯNG BỪNG KHAI XUÂN CÙNG LỚP REACTJS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

𝑻𝒖̛𝒏𝒈 𝒃𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒍𝒐̛́𝒑 𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝑱𝑺 𝒗𝒂̀ 𝑵𝒐𝒅𝒆𝑱𝑺 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒂̣𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝑷𝒉𝒆𝒏𝒊𝒌𝒂𝒂 

Sau nhiều ngày mong đợi, lớp ReactJS và NodeJS đã chính thức khai giảng vào ngày 10/02/2023 tại nhà A6 – trường Đại học Phenikaa. Buổi khai giảng diễn ra trang trọng nhưng cũng không kém phần thú vị với sự tham gia của đại diện các đơn vị tổ chức. 

𝐏𝐆𝐒.𝐓𝐒. 𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧

👉 Tại buổi khai giảng, 𝐏𝐆𝐒.𝐓𝐒. 𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 – Chủ nhiệm khoa Công Nghệ Thông Tin chia sẻ: “𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖, 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑘𝑖̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑥𝑢 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝. 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑦 ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́𝑎 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛̀ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝐻𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑁𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑢̃𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ”. 

𝐏𝐆𝐒.𝐓𝐒. 𝐋𝐞̂ Sỹ 𝐕𝐢𝐧𝐡

👉 Đại diện doanh nghiệp 𝐏𝐆𝐒.𝐓𝐒. 𝐋𝐞̂ Sỹ 𝐕𝐢𝐧𝐡 – Nhà sáng lập công ty cổ phần phần mềm Savvycom có chia sẻ 1 câu tâm đắc mà doanh nghiệp muốn mang đến cho các em: ”𝐺𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑙𝑎̀ 2 𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑒𝑐ℎ 𝐿𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑢̛̀ 5-6 𝑛𝑎̆𝑚 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒, 𝑈́𝑐, 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑖 𝑠𝑎𝑢 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑙𝑦́ 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑎̃ ℎ𝑜̣𝑐 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑛𝑎̀𝑦”

𝐏𝐆𝐒.𝐓𝐒. 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮

👉 Các bạn cũng được tham gia vào phần mềm quản lý học tập và được 𝐏𝐆𝐒.𝐓𝐒. 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮 – Giám đốc đào tạo của Học viện Công nghệ Edison hướng dẫn quy định học tập, cách sử dụng tài nguyên trong quá trình học.

🧧🧧🧧 Phần không thể thiếu được đó là lì xì năm mới cho dân IT rất khác biệt nhưng mang đậm chất IT 🧧🧧🧧

 

 

 

Chúng ta cùng nhìn lại những khoảnh khắc của buổi khai giảng nhé 🫶🫶🫶

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1800 646 990