LỄ KÝ KẾT THUYẾT LẬP QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA HỌC VIỆN EDISON &CTCP AHIHO

LỄ KÝ KẾT THUYẾT LẬP QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA HỌC VIỆN EDISON &CTCP AHIHO

 

Sáng nay, ngày 02/03/2023, Lễ ký kết thiết lập quan hệ hợp tác giữa Học viện Đào tạo Công nghệ Edison cùng Công ty Cổ phần Ahiho đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự buổi lễ ký kết, rất vui mừng với sự có mặt của:
  • Anh Vũ Trung Thành – CEO Công ty Cổ phần Ahiho
  • Chị Vũ Thị Thu Hương -CEO Học viện Đào tạo Công nghệ Edison
  • Anh Phan Liêm Trí – Bộ phận Research and Development công ty phần mềm Savvycom
  • Anh Hồ Văn Ngọc – Project Manager công ty phần mềm Savvycom
  • Anh Nguyễn Quang Hưng – Project Manager công ty phần mềm Savvycom
  • Chị Nguyễn Như Quỳnh – Chief Product Officer công ty phần mềm Savvycom

Công ty Ahiho we go với câu chuyện: We are here to contribute to the software industry of the world. We are creating hundreds of internet applications that help people connect and optimize their choices. (Chúng tôi ở đây để đóng góp cho ngành công nghiệp phần mềm của thế giới. Chúng tôi đang tạo ra hàng trăm ứng dụng internet giúp mọi người kết nối và tối ưu hóa các lựa chọn của họ).

Với sự hợp tác này, hứa hẹn đầu ra dành cho các bạn Học viên chất lượng cao của học viện Edison, các bạn cứ yên tâm học, Job đầu ra đã có EDISON lo!!!!

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1800 646 990