Nhóm sinh viên năm cuối các trường FPT, Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Trung tâm Aptech
Nhóm sinh viên các trường FPT, Học viện Bưu Chính Viễn Thông, Đại học Mở Hà Nội.
Dự án chấm công của sinh viên năm 4 Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội được viết bằng ngôn ngữ VueJS.
1800 646 990