Java Web

1. Khóa học dành cho ai?

·       Các bạn sinh viên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính,…

·       Các bạn đi theo lập trình Java Web.

·       Các bạn muốn học trọn bộ Java và được thực hành về Java trên các dự án thật.


2.  Khóa học trang bị cho bạn:

·       Khóa học cung cấp các kỹ năng về lập trình Java và lập trình hướng đối tượng.

·       Tương tác dữ liệu với File, XML, JDBC…

·       Biến, hằng số và toán tử.

·       Các lệnh cấu trúc lựa chọn và vòng lặp.

·       SQL và xây dựng ứng dụng có kết nối CSDL với JDBC.

·       Xây dựng các ứng dụng thương mại chuẩn bằng Java.

·       Thiết kế ứng dụng web với JSP và Spring framework.

·       Căn bản về IOC, AOP, Hibernate và JPA.

·       Ứng dụng mô hình MVC với Spring Framework.

·       Trọn bộ HTML5 – JQUERY – BOOTSTRAP.

·       Sử dụng JDBC kết nối dữ liệu ứng dụng Console.

·       Mô tả công nghệ J2EE.

·       Phát triển giao diện nền web với Servlets, JSPs và Spring framework.

·       SPRING MVC với IOC và AOP.

·       Java EE Web Services Framework.

·       Đồ án tốt nghiệp (tham gia dự án thực đang triển khai tại doanh nghiệp).


3. Thời lượng khóa học

·       Khóa học kéo dài 3 tháng.

·       2 buổi/ tuần phù hợp với các bạn sinh viên và người đi làm


4. Thông tin liên hệ

·       Đăng ký học tại đây 

·       Hotline (miễn phí cước gọi): 1800 646 990

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1800 646 990